BÁO GIÁ KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT


Đơn giá khoan khảo sát địa chất được thể hiện chi tiết bên dưới, cam kết không phát sinh bất cứ chi phí nào khác trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đơn giá khoan khảo sát địa chất áp dụng điều kiện mặt bằng đã san lấp. Áp dụng cho khoan trên cạn.

Báo giá khoan khảo sát địa chất

Đơn giá khoan khảo sát địa chất đã bao gồm:

 • Công định vị các hố khoan bằng thước hoặc bằng máy định vị GPS.
 • Tiền vận chuyển nội bộ giữa các hố khoan (khoảng cách các hố khoan <200m).
 • Giám sát hiện trường (chúng tôi luôn có kỹ thuật hiện trường theo dõi giám sát hiện trường) chi phí này chúng tôi không tính vào đơn giá khoan khảo sát địa chất.
 • Thí hiệm SPT hiện trường ( chi phí đã bao gồm tiền thí nghiệm SPT tại hiện trường).
 • Đo mực nước ngầm ổn định trong hố khoan.
 • Lập hồ sơ và in báo cáo (đã bao gồm chi phí lập báo cáo và in, đóng 5 bộ báo cáo).

Đơn giá khoan khảo sát địa chất chưa bao gồm:

 • Tiền vận chuyển nội bộ giữa các hố khoan (khoảng cách các hố khoan >200m).
 • Tiền vận chuyển máy móc thiết bị đi và về.
 • Tiền thí nghiệm mẫu cơ lý và các thí nghiệm khác theo yêu cầu của bên A.
 • Thuế GTGT 10%. (Báo giá khoan địa chất sẽ cộng thêm chi phí này)

Đơn giá thí nghiệm kèm theo:

 • Thí nghiệm mẫu cơ lý đất theo TCVN 100.000 đồng / mẫu.
 • Thí nghiệm mẫu cơ lý đất theo tiêu chuẩn ASTM, TCBS 150.000 đồng / mẫu.
 • Thí nghiệm mẫu nén cố kết 300.000 đồng / mẫu.
 • Thí nghiệm mẫu nén nở hông 300.000 đồng / mẫu.
 • Thí nghiệm mẫu nén ba trục không cố kết không thoát nước UU 500.000 đồng / mẫu.
 • Thí nghiệm mẫu nén ba trục cố kết không thoát nước CU 1.000.000 đồng / mẫu.
 • Thí nghiệm mẫu nén ba trục cố kết không nước CD 4.000.000 đồng / mẫu.
 • Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông 500.000 đồng / mẫu.
 • Thí nghiệm mẫu nước toàn phần (gồm hóa lý và vi sinh) 500.000 đồng / mẫu.
 • Thí nghiệm mẫu hóa đất 500.000 đồng / mẫu.

(Báo giá khoan địa chất sẽ áp dụng đơn giá này nhân với số lượng mẫu cụ thể trong trường hợp bên A yêu cầu các thí nghiệm trên)

baogia

Giá: 280.000 đồng/mét

Áp dụng cho:
– Khoan và thí nghiệm SPT hiện trường.
– Tổng khối lượng >200m khoan.

baogia

Giá: 300.000 đồng/mét

Áp dụng cho:
– Khoan + SPT + thí nghiệm cơ lý.
– Tổng khối lượng >500m khoan.

baogia

Giá: 320.000 đồng/mét

Áp dụng cho:
– Khoan + SPT + thí nghiệm cơ lý.
– Tổng khối lượng >200m khoan.

baogia

Giá: 350.000 đồng/mét

Áp dụng cho:
– Khoan + SPT + thí nghiệm cơ lý.
– Tổng khối lượng <200m khoan.

(*) Giảm giá đặc biệt trong tháng 11 12/2019

Trọn gói khoan chỉ 280.000 đồng / mét
Đã bao gồm xét nghiệm mẫu
(Không phân biệt khối lượng khoan)